Organisaties die met vertrouwen naar de toekomst kijken, dragen bij aan een duurzame en veerkrachtige economie. Maar als de continuïteit van een onderneming wegvalt en een organisatie failliet gaat, komt snel de vraag of tijdig voldoende gewaarschuwd is door de organisatie én de accountant. Adequaat handelen van accountants in situaties van mogelijke discontinuïteit, bijvoorbeeld als gevolg van technologische, personele en of duurzaamheidissues, is essentieel voor het vertrouwen in het beroep en daarmee één van de belangrijkste thema's voor de sector. Naast externe accountants hebben interne accountants en accountants in business een grote rol in de betrouwbaarheid van data en het tijdig signaleren van risico's. Om die reden wordt ook gezocht naar een betere signalering en rapportering van dreigende discontinuïteit.

Dit zorgt soms voor situaties met dilemma's. Uit de oorzakenanalyse van maart 2022 opgesteld door de Werkgroep Continuïteit, is onlangs een interactieve publicatie beschikbaar gesteld: Rode Vlaggen bij het tijdig signaleren van continuiteitsvraagstukken. Bekijk deze, want naast een opsomming van Rode Vlaggen, is het ook direct een wegwijzer naar relevante regelgeving bij de uitvoering van de risicoanalyse (COS 315r). Zie hiervoor de website van de NBA, Rode vlaggen.

Dilemma: Linke soep

Een reclamebureau is al 10 jaar klant bij uw accountantskantoor. Begonnen als samenstel client is het sinds enkele jaren uitgegroeid naar een wettelijke controle opdracht. Naast de controle van de jaarrekening heeft u ondersteuning gegeven bij het aanvragen van corona noodsteunmaatregelen.

Tijdens de coronaperiode is de omzet dramatisch teruggevallen en kon de organisatie slechts dankzij deze steunmaatregelen overeind blijven. Nu ook de uitgestelde belastingen terugbetaald moeten worden blijkt de organisatie onvoldoende vlees op de botten te hebben. Ook uw facturen zijn nog niet betaald.

Aan de muur hangen drie reproducties van Andy Warhols' Campbell's Soup Cans, gesigneerd door de kunstenaar zelf. Eén exemplaar heeft een waarde die ongeveer gelijk is aan het bedrag dat u aan facturen open heeft staan. De eigenaresse van het bureau biedt u deze reproductie aan als betaling. De combinatie van de drie reproducties maakt het geheel echter veel meer waard.

Wat doet u?

  1. U neemt het aanbod aan en hangt de aanwinst in de ontvangsthal van uw kantoor.
  2. U adviseert de klant om de drie reproducties te verkopen om hiermee meerdere crediteuren te laten profiteren van de opbrengst.
  3. U slaat het aanbod af.
  4. Iets anders, namelijk…

Dit dilemma is aangeleverd door de Werkgroep Continuïteit. Uit de oorzakenanalyse van maart 2022 is onlangs een interactieve publicatie beschikbaar gesteld: Rode Vlaggen bij het tijdig signaleren van continuiteitsvraagstukken.

Deze publicatie biedt, naast een opsomming van Rode Vlaggen, direct ook een wegwijzer naar relevante regelgeving bij de uitvoering van de risicoanalyse. In de publicatie vindt u nog andere voorbeelden en relevante wetgeving; bijvoorbeeld binnen het thema Business en bedrijfsomvang of thema Financiering.

In deze specifieke casus is onder andere de onderstaande Rode Vlag van toepassing:

Thema 2: Jaarstukken
Subthema: Cijfermatige Indicatoren
Rode vlag: Aanzienlijke belastingschulden

Heb je zelf ook een werkgerelateerd dilemma dat je graag (anoniem) zou willen voorleggen aan anderen? Voeg het dilemma toe aan onze DilemmApp, en zie hoe beroepsgenoten zouden handelen.