Organisaties die met vertrouwen naar de toekomst kijken, dragen bij aan een duurzame en veerkrachtige economie. Maar als de continuïteit van een onderneming wegvalt en een organisatie failliet gaat, komt snel de vraag of tijdig voldoende gewaarschuwd is door de organisatie én de accountant. Adequaat handelen van accountants in situaties van mogelijke discontinuïteit, bijvoorbeeld als gevolg van technologische, personele en of duurzaamheidissues, is essentieel voor het vertrouwen in het beroep en daarmee één van de belangrijkste thema's voor de sector. Naast externe accountants hebben interne accountants en accountants in business een grote rol in de betrouwbaarheid van data en het tijdig signaleren van risico's. Om die reden wordt ook gezocht naar een betere signalering en rapportering van dreigende discontinuïteit.

Dit zorgt soms voor situaties met dilemma's. Uit de oorzakenanalyse van maart 2022 opgesteld door de Werkgroep Continuïteit, is onlangs een interactieve publicatie beschikbaar gesteld; Rode Vlaggen bij het tijdig signaleren van continuiteitsvraagstukken. Bekijk deze, want naast een opsomming van Rode Vlaggen, is het ook direct een wegwijzer naar relevante regelgeving bij de uitvoering van de risicoanalyse (COS 315r). Zie hiervoor de website van de NBA, Rode vlaggen.

Dilemma: It's only IT

Je bent controlerend accountant voor een landelijk detacheringsbureau en je weet dat de ondersteuning voor onderhoud van het (reeds lang in gebruik zijnde) CRM pakket eindigt in de loop van het kalenderjaar. De directie is positief ingesteld en is ervan overtuigd dat ze binnenkort de leverancier/provider kunnen overtuigen de ondersteuning te verlengen.  De directie ziet dan ook geen enkele reden om hierover iets in de jaarrekening of het bestuursverslag te melden.

U maakt zich echter grote zorgen. Zeker ook omdat er nog geen maatregelen zijn getroffen om een vervangend pakket voor die tijd in gebruik te hebben. Tijdens een van de gesprekken met de businesscontroller, tevens accountant en betrokken bij het opstellen van de jaarrekening, heb je het zorgpunt van het CRM programma genoemd. De businesscontroller tekent niet mee voor het bestuursverslag, maar is wel betrokken bij is het opstellen van concept bestuursverslag. Eind deze week wordt het jaarverslag inclusief het bestuursverslag formeel getekend.

Wat doet u?

  1. U staat erop dat dit als een belangrijke gebeurtenis na balansdatum wordt vermeld.
  2. U doet niets, er is geen financiële impact en bovenal heeft u een goed vertrouwen in de directie, die is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en het bestuursverslag, jij niet.
  3. U treedt in overleg met de leverancier die het CRM-pakket onderhoudt. U wilt zeker weten dat er geen probleem is over enkele maanden als het onderhoudscontract wordt beëindigd.
  4. Anders, namelijk…

Dit dilemma is aangeleverd door de Werkgroep Continuïteit. Uit de oorzakenanalyse van maart 2022 is onlangs een interactieve publicatie beschikbaar gesteld: Rode Vlaggen bij het tijdig signaleren van continuiteitsvraagstukken.

Deze publicatie biedt, naast een opsomming van Rode Vlaggen, direct ook een wegwijzer naar relevante regelgeving bij de uitvoering van de risicoanalyse. In de publicatie vindt u nog andere voorbeelden en relevante wetgeving; bijvoorbeeld binnen het thema Business en bedrijfsomvang of thema Financiering.

In deze specifieke casus is onder andere de onderstaande Rode Vlag van toepassing:

Thema 1: Bedrijfsvoering en bedrijfsomvang
Subthema: Bedrijfsvoering
Rode vlag: Interne beheersing niet op orde

Heb je zelf ook een werkgerelateerd dilemma dat je graag (anoniem) zou willen voorleggen aan anderen? Voeg het dilemma toe aan onze DilemmApp, en zie hoe beroepsgenoten zouden handelen.