Door het foutherstel van de vraagstructuur in de generator bevat de voorbeeldbrief nu wel de uitleg over de meldplichten op grond van de artikelen 7 en 12 van de EU-verordening voor de jaarrekeningcontrole bij een oob. Hiermee is deze nu gelijk aan de Word-versie.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA test momenteel de implementatie van de nieuwe NBA Taxonomie 2.1. Deze taxonomie stelt gebruikers van de NBA-verklaringengenerator in staat XBRL-instances van controleverklaringen te genereren die de nieuwe paragrafen over de controleaanpak frauderisico's en continuïteit bevatten. Met deze taxonomie worden ook XBRL-instances van nieuw-format-beoordelingsverklaringen mogelijk.
  • De NBA werkt verder aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).
Downloads