Om accountants te helpen met het formuleren van teksten in de controleverklaringen heeft de NBA voorbeeldverklaringen uitgewerkt. De voorbeeldverklaringen zijn opgesteld door een projectgroep van de NBA met deelnemers van verschillende accountantsorganisaties.

Voorbeelden aangepast aan opmerkingen uit consultatie

In de NBA-handreiking 1150 ‘Rapporteren in de Sectie 'Controleaanpak frauderisico's in de controleverklaring' wordt beschreven hoe de accountant invulling kan geven aan de vereisten voor een sectie 'Controleaanpak frauderisico's', op basis van Standaarden 700 en 240. In de consultatieversie van NBA-handreiking 1150 waren voorbeeldverklaringen opgenomen. In de consultatiereacties is commentaar geleverd op de voorbeeldverklaringen. Dit commentaar is nu verwerkt in de voorbeeldverklaringen.

Voorbeelden zijn illustratief; nog casus-specifiek te maken

Deze voorbeelden kunnen niet als template teksten worden gebruikt maar zijn illustratief hoe de accountant in de sectie 'Controleaanpak frauderisico's' in de controleverklaring kan rapporteren. In alle gevallen geldt dat de accountant, op basis van het specifieke frauderisico, de beschrijving van de werkzaamheden beperkt tot datgene wat specifiek is voor de cliënt of entiteit, het beschreven frauderisico of de vermoede fraude. Het gaat in de beschrijving om die aspecten die tot specifieke aandacht in de controle hebben geleid in relatie tot het risico op materiële afwijkingen als gevolg van fraude.

Hoewel het niet verplicht is waarnemingen en uitkomsten te rapporteren is dit wel zeer gewenst in het maatschappelijk belang. Handreiking 1150 biedt vanuit de scenario's handvatten hoe accountants hier invulling aan kunnen geven in samenhang met rapportering door de entiteit in jaarrekening en jaarverslag en met inachtneming van alle aspecten van vertrouwelijkheid.

Downloads

Contact

Marianne van Kimmenade

Themaregisseur Fraude
088 4960328

Mohamed Masri

Beleidsmedewerker Fraude