De eerste betreft de derdenverklaringen bij kwijtscheldingsverzoeken voor sanering van coronaschulden conform Art. 26 Invorderingswet 1990 in verbinding met afdeling 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Downloads

De tweede derdenverklaring betreft de versoepeling van de betalingstermijn van coronaschulden van 5 naar 7 jaar conform het Besluit van 13 september 2022, nr. 2022-219271 (Stcrt 2022, 24204).

Downloads

Beide derdenverklaringen kwalificeren voor accountants als een overige opdracht die met inachtneming van de fundamentele beginselen uit de VGBA dienen te worden uitgevoerd.