De Belastingdienst neemt in minnelijke saneringsakkoorden genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente crediteuren wordt aangeboden. Deze regeling is tijdelijk en zou op 1 oktober 2023 aflopen. Deze termijn is nu verlengd tot 1 april 2024. Voor die tijd moeten dus de saneringsverzoeken bij de Belastingdienst zijn ingediend en die zullen dan met een welwillende blik worden beoordeeld. Daarmee neemt de slagingskans van saneringsakkoorden toe.