Aanvraag TVL, derde kwartaal 2021

Het betreft opdrachtbrieven voor de aanvraag TVL voor mkb- en grote ondernemingen voor het derde kwartaal 2021. Deze opdrachtbrieven zijn gebaseerd op Standaard 4400N zoals voorgeschreven in het protocol. De NBA heeft deze opdrachtbrieven beschikbaar gesteld naar aanleiding van vragen uit de praktijk én gezien de omvang van de TVL-regeling.

Aanvraag tot vaststelling TVL, eerste, tweede en derde kwartaal 2021

Verder gaat het om opdrachtbrieven voor de aanvraag tot vaststelling TVL voor mkb- en grote ondernemingen voor het eerste, tweede of derde kwartaal 2021. Deze opdrachtbrieven zijn gebaseerd op Standaard 4400N en Standaard 4416N zoals voorgeschreven in de verschillende protocollen.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA heeft voorbeeldbrieven voor NOW-3 onder handen;
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).
  • Ook zal de NBA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven.
Download