Voorbeeldteksten herziene Standaard 4400

Met het oog op de inwerkingtreding in 2024 van de herziene Standaard 4400 heeft de NBA aangepaste voorbeeldteksten (Nederlands en Engels) gepubliceerd. Dit betreft zowel de opdrachtbevestiging als de voorbeeldrapportage op basis van Standaard 4400. Op dit moment zijn alleen de teksten in Word beschikbaar.

Achtergrond

De opdrachtbevestiging op basis van Standaard 4400 zal op termijn worden verwerkt in de NBA-verklaringengenerator. De voorbeeldtekst voor het rapport op basis van Standaard 4400 wordt opgenomen in het Word-document met assurance-rapporten, rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie. De voorbeeldtekst voor het rapport wordt niet opgenomen in de Verklaringengenerator.

Meer over Standaard 4400

Standaard 4400 is in december 2022 vastgesteld. Over de inwerkingtreding in 2024 volgt binnenkort nader bericht. In het consultatiedocument bij de ontwerp-standaard staat een verschillenanalyse tussen de huidige Standaard 4400N en de nieuwe Standaard 4400.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA werkt verder aan een update van het Word-document met de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

 

Meer informatie