Verbeterde ESEF-voorbeeldtekst enkelvoudige jaarrekening zonder tagging

De verbeterde ESEF-voorbeeldtekst (Nederlands en Engels) bij een enkelvoudige jaarrekening zonder tagging is gepubliceerd. Dit is een tekst op grond van Standaard 3950N Assurance-opdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het opstellen van een digitaal verantwoordingsdocument.

ESEF staat voor European Single Electronic Format, een verplicht digitaal format voor jaarverslaggeving.

Belangrijkste wijziging

Ten opzichte van de eerdere Nederlandse versie zijn de assurance-werkzaamheden nauwkeuriger geformuleerd en is de tekst algemeen redactioneel verbeterd. De Engelse vertaling is navenant aangepast en de formulering van het oordeel is meer in lijn gebracht met de Nederlandse versie.

Let op! Deze tekst zal binnenkort ook in de NBA-verklaringengenerator worden opgenomen. Tot die tijd is de tekst via een Word-document beschikbaar.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA start met de voorbereiding voor voorbeeldteksten voor de nieuwe 4400 en de nog te implementeren herziene Standaard 600;
  • De NBA werkt verder aan een update van de rapportages voor zorgaanbieders (Nederlands, 10.6) en voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

 

Meer informatie