Geld nodig voor een mkb-project? Dien een aanvraag in bij het mkb-fonds van de NBA

De NBA stelt jaarlijks geld uit het mkb-fonds beschikbaar voor projecten waarmee mkb-accountants gebaat zijn. U kunt een aanvraag indienen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Een commissie van mkb-accountants beoordeelt in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Dien uw aanvraag in bij Erica Steenwijk (bereikbaar via 020-3010233 of e.steenwijk@nba.nl).

Subsidievoorwaarden

Om voor een subsidie uit het mkb-fonds in aanmerking te komen moet een projectvoorstel te worden ingediend waaruit de doelstelling, planning en begroting van het project naar voren komen. De beheerders van het fonds beoordelen de projectaanvraag vervolgens op de volgende onderdelen:

  1. het innovatieve karakter;
  2. de bijdrage die het levert aan (de kwaliteit van) de dienstverlening door mkb-accountants;
  3. de toepasbaarheid van het project voor een brede groep mkb-accountants; en
  4. de bereidheid van meerdere organisaties om in het project te participeren dan wel als cofinancier op te treden.

Over het mkb-fonds

Het mkb-fonds is in 2010 ontstaan bij de fusie tussen het NIVRA en de NOvAA tot de NBA. De NOvAA maakte daarbij geld vrij om het beroep van mkb-accountant te ondersteunen en verder te ontwikkelen.

Een deel van het mkb-fonds is in de afgelopen jaren besteed aan activiteiten van NEMACC, de ontwikkeling van simulatieopdrachten voor de Praktijkopleiding en het opzetten van een leergang leiderschap, die tot doel had mkb-accountants klaar te stomen voor een bestuurlijke functie binnen de NBA en/of hun eigen organisatie.

Het mkb-fonds wordt beheerd door een commissie van mkb‑accountants bestaande uit AA’s die in het NBA-bestuur zitten of hebben gezeten en een lid van de commissie mkb. Eind 2022 beschikte het mkb‑fonds over een bedrag van ruim € 460.000. Het streven is om met dit fonds de komende jaren een belangrijke bijdrage te blijven leveren aan de verdere ontwikkeling van het beroep van mkb‑accountant.

Uw vragen over het mkb-fonds alsmede uw projectvoorstellen kunt u richten aan de secretaris van het bestuur: Erica Steenwijk (bereikbaar via 020-3010233 of e.steenwijk@nba.nl).