Modellen derdenverklaringen Belastingdienst beschikbaar

De NBA heeft in overleg met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over twee teksten voor derdenverklaringen die in het kader van de fiscale coronaschulden kunnen worden gehanteerd door accountants.

De eerste betreft de derdenverklaringen bij kwijtscheldingsverzoeken voor sanering van coronaschulden conform Art. 26 Invorderingswet 1990 in verbinding met afdeling 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Download de derdenverklaring

De tweede derdenverklaring betreft de versoepeling van de betalingstermijn van coronaschulden van 5 naar 7 jaar conform het Besluit van 13 september 2022, nr. 2022-219271 (Stcrt 2022, 24204).

Beide derdenverklaringen kwalificeren voor accountants als een overige opdracht die met inachtneming van de fundamentele beginselen uit de VGBA dienen te worden uitgevoerd.