Publicatie definitieve herziene Standaard 3900N

Het bestuur van de NBA heeft op 19 oktober de definitieve herziene Standaard 3900N (Accountantsopdracht bij de NOW-regelingen – Assurance) goedgekeurd voor publicatie.

De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in het consultatiedocument. De consultatie heeft geleid tot enkele beperkte tekstuele aanpassingen in de definitieve herziene Standaard 3900N.

De herziene Standaard kan vanaf vandaag worden toegepast.

Meer informatie