NBA vraagt uitstel definitieve aanvraag NOW en wijst in advertentie op publiek belang

Op woensdag 20 januari heeft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in een brief aan minister Koolmees (SZW) gevraagd om uitstel van de deadline voor de definitieve aanvraag van de NOW. 

De beroepsorganisatie is bezorgd over de vertraging die inmiddels ontstaat bij de uitvoering van NOW-audits. Die vertraging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door onduidelijkheden in het normenkader, zoals bij het toepassen van de concernregeling en over de omzetdefinitie. Ook is het controle-protocol voor NOW 2.0 en 3.0 nog niet beschikbaar. De onduidelijkheden in het huidige normenkader hebben invloed op de ondernemingen die de eindafrekeningen dienen op te stellen, maar ook op accountants die de eindafrekeningen onderzoeken. Dat kan mogelijk ook gevolgen hebben voor de tijdigheid van de afronding van de opstelling en controle van jaarrekeningen over 2020.

Publiek Belang

Met een paginagrote advertentie in verschillende dagbladen vraagt de NBA op donderdag 21 januari 2021 bovendien aandacht voor de rol van de accountant en voor het publiek belang van de NOW-toetsing. Die advertentie volgt op de publicatie van een formeel standpunt over de NOW-regeling en de accountantswerkzaamheden. Deze advertentie is bedoeld als signaal naar ondernemers en de belastingbetaler. De grote bedragen die gemoeid zijn met het verstrekken van coronasteun vragen om zorgvuldige en kritische controle. Dat is in het publiek belang. Aan de verantwoording van de overheidssteun worden “hoge eisen gesteld”, aldus de NBA in de advertentie. “Met het kabinet is afgesproken dat accountants kijken of het klopt. In het belang van de ondernemer en in het publiek belang.” De advertentie is ook een hart onder de riem van alle accountants. “Wij willen hen laten weten dat we zien hoeveel zij voor hun klanten gedaan hebben en nog steeds doen terwijl de werkdruk al hoog is” zegt Marco van der Vegte, voorzitter van de NBA.