SZW geeft uitsluitsel over overnames bij NOW-regeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verruimt de toepassing van de startersregeling bij overnames. Het besluit is van belang bij de verantwoording van de NOW-regelingen.

De afgelopen tijd kreeg de NBA veel vragen over de regels die van toepassing zijn wanneer een groep een overname doet. Voor de overname op grond van artikel 7:662 BW was dat duidelijk. Maar voor andere overnames, zoals via een aandelentransactie, niet.

Op de NBA Helpt-pagina's stond in het antwoord op een veel gestelde vraag dat hier de startersregeling ook van toepassing was. Verder werd gemeld dat het overleg met SZW hierover nog gaande was. Dat kwam omdat een overname van aandelen niet valt onder 7:662 BW. Volgens de huidige juridische lezing is de startersregeling dan niet van toepassing. 

Toepassing startersregeling

Inmiddels is de uitkomst van het overleg met SZW bekend. SZW staat toepassing van de startersregeling ook toe voor groepen die via een aandelentransactie een overname hebben gedaan. Voor NOW 1 doet SZW dit via toetsing aan het evenredigheidsbeginsel, voor de andere tranches worden de NOW-regelingen aangepast.

Het besluit is in lijn met het eerder door de NBA gepubliceerde antwoord op de veel gestelde vraag. Groepen kunnen er bij het berekenen van de referentie-omzet ook voor kiezen de omzet van de groep te nemen. De omzet van een overgenomen onderneming wordt dan meegenomen vanaf het moment van overname, of de startersregeling wordt toegepast. 

Het ministerie geeft ook aan dat door groepen overgenomen ondernemingen niet de hele omzet van 2019 mogen meenemen als basis voor het berekenen van hun referentie-omzet. De omzet voor overname hoort bij de oude groep. Het ministerie verwacht dat ondernemingen / groepen die in hun aanvraag tot vaststelling wel zijn uitgegaan van de hele omzet 2019 bij een overname, dit alsnog corrigeren.