Publicatie definitieve herziene Standaard 4415N

Het bestuur van de NBA heeft op 8 december de definitieve herziene Standaard 4415N (Accountantsopdracht bij de NOW-regelingen – Aan assurance verwant) goedgekeurd voor publicatie.

De belangrijkste wijzigingen zijn eerder toegelicht in het consultatiedocument. Er zijn geen reacties tijdens de consultatieperiode ontvangen. Er zijn enkele redactionele aanpassingen aangebracht op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De herziene Standaard 4415N gaat in per 1 januari 2022. Het was oorspronkelijk de bedoeling om de standaard per direct te laten ingaan. Omdat het jaar inmiddels bijna is verstreken, gaat de herziene Standaard 4415N gelijktijdig in met andere aanpassingen in de NV COS.