Koolmees: 'Werk accountants in het kader van NOW-subsidie zeer belangrijk'

Het streven is dat organisaties vanaf 7 oktober 2020 voor de NOW 1-regeling een verzoek kunnen indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Een belangrijke rol in dit vaststellingsproces is weggelegd voor accountants.

Dat zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief aan de Tweede Kamer over de publicatie van het accountantsprotocol bij de NOW 1-regeling. Eerder had Koolmees de Kamer al gemeld dat de voorschriften voor accountantsonderzoeken voor NOW 1 worden vastgesteld in overleg met de NBA, via een accountantsprotocol van SZW en twee standaarden van de NBA. “De afgelopen maanden is er veelvuldig overleg geweest met de NBA. Het werk van accountants is immers, gezien de grootte van het totale subsidiebedrag, zeer belangrijk voor het kunnen vaststellen van de rechtmatigheid van de NOW-subsidie", aldus de minister.

Evenwicht

Koolmees noemt de aantallen ondernemingen die een accountantsverklaring nodig hebben "ongekend" en de ondernemingen zijn volgens hem zeer divers. "Dit vergt een evenwicht tussen maatwerk en standaardisatie, en tussen een zorgvuldig onderzoek van grote sommen belastinggeld en oog voor de administratieve lasten van ondernemingen die in een moeilijke situatie subsidie hebben aangevraagd. Hoewel naar verwachting slechts 10% van de organisaties een accountantsverklaring nodig heeft, hebben deze wel ongeveer 68% van het totale voorschotbedrag ontvangen."

De minister zegt dat bij het accountantsprotocol een zorgvuldige afweging is gemaakt in hoe het beste recht wordt gedaan aan dat evenwicht, door in overleg met de NBA een vorm van differentiatie te kiezen voor de accountantsonderzoeken, waarbij de grootte van de onderneming en de hoogte van de subsidie bepalend is.

Deze gerichte aanpak heeft volgens Koolmees ook ten grondslag gelegen aan de nieuwe standaarden die de NBA heeft ontwikkeld specifiek voor de NOW-subsidie. Deze worden de komende twee weken voor consultatie voorgelegd aan de leden en daarna vastgesteld. Ambitie van de NBA is om dat te doen voor het loket voor de vaststelling van de subsidie op 7 oktober 2020 opent.

Niet-goedkeurende verklaringen

De minister gaat in de Kamerbrief ook in op de omgang met niet-goedkeurende verklaringen, dat wil zeggen een verklaring met beperking, een verklaring van oordeelonthouding of een afkeurende verklaring. Dit kan ertoe leiden dat subsidievoorschotten worden teruggevorderd.

Koolmees: "Dit is van belang voor de rechtmatigheid van onderhavige subsidieregeling, maar ook voor het vertrouwen van het algemene publiek in de uitgaven die deze omvangrijke subsidieregeling met zich meebrengen. Steun van deze regelingen is mede afhankelijk van de vraag of belastinggeld op een juiste manier besteed wordt."

Frauderisico's

Op dit moment ontvangen UWV en de Inspectie SZW ook meldingen over het vermoeden van opzettelijke regelovertreding door werkgevers die NOW ontvangen. De NOW is ondanks een aantal waarborgen een regeling met frauderisico’s. De regeling is met grote urgentie opgezet in de crisis. Minister Koolmees heeft hier bij herhaling op gewezen. SZW en UWV werken samen om zicht te houden op de uitvoering van de NOW en om gezamenlijk de M&O-aanpak verder te versterken. De Inspectie SZW onderzoekt de eigen meldingen en voorziet UWV van informatie.

Inmiddels heeft een aantal meldingen tot een opsporingsonderzoek van het Openbaar Ministerie geleid.