Nadere guidance toepassing standaard 4400N voor de derdenverklaring

Tijdens het drukbezochte NBA Helpt-webinar van woensdag 14 oktober werd nadere guidance van de NBA aangekondigd rond de toepassing van standaard 4400N.

De NBA heeft op advies van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) besloten om de 'derdenverklaring' bij de verantwoording van NOW-subsidiegelden te kwalificeren als aan assurance verwante opdracht voor accountants.

De constateringen en de verklaringtekst bevatten feitelijke bevindingen die bedoeld zijn voor de beoogd gebruiker: het ministerie van SZW. Hiermee is het een rapport van feitelijke bevindingen en is Standaard 4400N van toepassing.

In het document ‘Nadere duiding bij derdenverklaring als 4400N opdracht’ worden vragen beantwoord als:

  • Mag een controlerend accountant een derdenverklaring afgeven?
  • Waarom is standaard 4400N van toepassing bij de derdenverklaring?
  • Mag een accountant de derdenverklaring afgeven nu de tekst niet volledig aansluit bij standaard 4400N?
  • Wat betekent het als standaard 4400N moet worden toegepast?
  • Wat is het gevolg van toepassing van de NVKS?
  • Hoe moet worden gehandeld als fouten worden geconstateerd bij het uitvoeren van de werkzaamheden?

Het document is te vinden onder de FAQ’s rond de derdenverklaring. Het is een ‘levend document’ dat zo nodig regelmatig zal worden aangevuld.

Webinar

Het NBA Helpt-webinar over de derdenverklaring werd opnieuw drukbezocht. Peter Eimers (EY/VU) kwam tijdens het webinar nog kort terug op de definitieve standaarden voor de NOW-verantwoording, waarin een aantal zaken is gewijzigd na de consultatie.

Vervolgens gingen John Weerdenburg (Auxilium), Jan Dekker (Fiscount) en Annette Houwaart en Hugo van Campen (NBA Helpdesk) nader in op de derdenverklaring. 

Terugkijken van het webinar kan via nba.nl/webinar.