Nieuwe editie 'Rode vlaggen' over frauderisico's nu beschikbaar

De nieuwe editie van de publicatie 'Rode vlaggen: frauderisico's ontdekken en melden' is nu in beschikbaar voor leden van de NBA. De inhoud is gebaseerd op rechtspraak over gevallen van fraude waarin accountants een rol speelden.

rode-vlaggen-2020-inbeeld-600x375.jpg

'Rode vlaggen' gaat niet alleen in op tuchtrechtspraak, maar ook op civiel, straf- en bestuursrechtspraak. Bovendien zijn niet alleen zaken geselecteerd waarin accountants een steek lieten vallen, maar ook uitspraken over zaken waarin de accountant het goed heeft gedaan. Bij elke besproken uitspraak staat een aantal rode en groene vlaggen.

"De praktijk is altijd weerbarstiger  dan de theorie en de slimheid waarmee sommige fraudeurs te werk gaan, stelt ons voor flinke uitdagingen", aldus NBA-voorzitter Marco van der Vegte in het voorwoord van de uitgave.

Ten opzichte van de editie van 2018 is de nieuwe uitgave uitgebreid met uitspraken die sindsdien zijn verschenen. Ook is er aandacht voor wijzigingen in de regelgeving voor accountants. Auteur is juridisch journalist Lex van Almelo, bekend van de tuchtrechtsamenvattingen op Accountant.nl.

Door het overweldigende succes is deze uitgave niet langer in druk beschikbaar. Wel kunt u Rode vlaggen als pdf downloaden.