NBA publiceert kwaliteitsfactoren voor niet-oob-accountantsorganisaties

De NBA heeft begin juni een set kwaliteitsfactoren gepubliceerd voor niet-oob-accountantsorganisaties. Met deze set van elf factoren kunnen kantoren inzicht geven in hun controlekwaliteit. 

Roland Ogink, voorzitter van de werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties geeft op Accountant.nl een toelichting. Hierin geeft hij aan dat de nu geformuleerde kwaliteitsfactoren een doorvertaling zijn van NBA-handreiking 1135 voor de niet-oob-accountantsorgansiaties. Roland Ogink: “We hebben deze kwaliteitsfactoren passend gemaakt voor het niet-oob-segment.. Deze elf kwaliteitsfactoren zijn van toepassing op alle niet-oob kantoren, daarom benoemen we ze ook. Maar omdat de situatie per kantoor verschilt, is het aan de kantoren zelf om te bepalen welke rapportage uiteindelijk recht doet aan hun eigen situatie.”

De kwaliteitsfactoren niet-oob vloeien voort uit maatregel 5.1 van het rapport In het publiek belang.