Wat wij doen

De NBA Young Profs is het netwerk waar jonge accountants met elkaar ervaringen delen, hun mening uiten en bijdragen aan de ontwikkeling van onze opleiding en ons beroep.

Iedereen die bezig is met de praktijkopleiding, jonger is dan 35 jaar of maximaal 5 jaar staat ingeschreven in het register behoort tot de NBA Young Profs.

Kernwaarden

  1. Invloed op de toekomst van het veelzijdige beroep van accountant
  2. Trots op het mooiste vak
  3. Vertrouwen in het beroep uitstralen

Het doel van de NBA Young Profs is invloed uitoefenen op de toekomst van het accountantsberoep. Wij willen dit bereiken door onze zichtbaarheid te vergroten en ons actief te mengen in het (maatschappelijk) debat over het accountantsberoep. De zichtbaarheid zorgt ervoor dat de beroepsgroep niet om ons heen kan! We proberen deze zichtbaarheid ook uit te breiden naar onze stakeholders, zoals kantoren, opleidingsinstellingen en het maatschappelijk verkeer. 

We willen aantonen dat het maatschappelijk verkeer op onze beroepsgroep kan vertrouwen en tegelijk laten we zien dat we trots zijn op ons beroep.

De NBA Young Profs:

  • Behartigen de belangen van de Young Profs.
  • Dragen de visie van de Young Profs uit.
  • Vormen het netwerk waar Young Profs hun mening kunnen uiten.
  • Vervullen een adviesfunctie richting de NBA.

Drie pijlers

Wij richten ons op 3 pijlers:

Educatie

Het accountantsberoep is continu in beweging, ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij streven daarom naar een accountantsopleiding die daarop is ingericht.  Oftewel een basisopleiding gevolgd door specialisaties. Daarbij hoort de student centraal te staan in de accountantsopleiding. Juist de student is de accountant van de toekomst die de optimale opleiding moet hebben om als vertrouwenspersoon de maatschappij  te kunnen bedienen. Daarbij zullen verplichte elementen in de opleiding aanwezig moeten zijn, zoals aandacht voor IT, ethiek en de regiefunctie van de accountant.

Innovatie

Wij zien innovatie meer dan alleen een technische verbetering. De accountant van nu zal zich ook bewust moeten zijn van de veranderingen in de omgeving waarin de klant zich begeeft. En niet alleen dat; ook van de samenleving in het geheel. Het inspelen op die ontwikkelingen en het innoveren zal meer in het DNA van de toekomstige accountant moeten komen. Op dit gebied is er in de beroepsgroep nog een behoorlijke slag te maken. Wij vinden dat de generatie jonge accountants als eerste aan de start staat om dit aan te jagen!

Cultuur

Een goede beroepscultuur binnen de accountancy stelt het belang van het maatschappelijk verkeer voorop. Kwaliteit is daarbij een sleutelwoord. Essentiƫle ingrediƫnten voor een goede beroepscultuur zijn openheid in de communicatie en het leren van fouten. Een juiste beroepscultuur wordt niet van de ene dag op de andere bereikt, maar dat betekent niet dat we tot morgen moeten blijven wachten. Als young professionals hebben we hierin de belangrijke rol om ons elke dag het belang van het maatschappelijk verkeer en de kwaliteit van de uitvoering van ons werk bovenaan te stellen.