Beleid

Je bent actief op het werkveld van beleid; je bepaalt het beleid, houdt daar toezicht op en/of implementeert beleid. De Europese wet- en regelgeving over verantwoording van duurzaamheid heeft als doel dat organisaties duurzamer opereren.

Oranje lijn

Beleid - Basis

We adviseren je om de basiskennis te vergaren in combinatie met de kennis leerdoelen van Onthouden en begrijpen. De focus ligt op leren van kennis en opdoen van inzichten over hoe duurzaamheid op jouw werk(veld) van toepassing is.

Focus

 • Basiskennis.

Leerdoelen

 • Ik heb kennis over duurzaamheids-/ESG-ontwikkelingen waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het concept-framework.
 • Ik kan duurzaamheids-/ESG-ontwikkelingen waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het concept-framework duiden voor het eigen werkveld en organisatie.
 • Ik kan het maatschappelijke vraagstuk rondom duurzaamheid/ESG duiden en invulling geven.
 • Ik heb de juiste houding om invulling te geven aan de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid/ESG.
 • Ik ben nieuwsgierig naar duurzaamheid/ESG thema’s.
 • Ik onderzoek duurzaamheid/ESG thema’s

Competenties

Kennis

 • (Brede) langetermijn waardecreatie
 • UN Sustainable Development Goals
 • UN Guiding principles for business en human rights
 • Wereldwijde megatrends
Wet- en regelgeving
 • Wetgevend kader: EU NFRD en CSRD, CS3D, EU taxonomy en SFDR
 • European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • International Sustainability Standards (IFRS-S)
 • SEC Climate related disclosures
 • GRI Standards, SASB Standards, Integrated Reporting Framework
 • Greenhouse Gas Protocol

Vaardigheden

-

Attitude

 • Nieuwsgierig
 • Onderzoekend

Achtergrondinformatie

 

Oranje lijn

Beleid - Onthouden en begrijpen

Het ontwikkelniveau Onthouden en begrijpen sluit aan bij je kennis en ervaring. De leerdoelen op het gebied van kennis kunnen je behulpzaam zijn om te checken of je deze kennis beheerst. De ontwikkeling ligt voor jou op het gebied van begrijpen en daarmee verbanden leggen tussen de maatschappelijke ontwikkeling en het beleid van de organisatie. Niet alleen om compliant te zijn maar ook in de ontwikkeling van een duurzaam organisatiebeleid.

Daartoe is kennis over circulaire, duurzame strategiemodellen vereist in relatie tot wetgeving op het gebied van duurzaamheid. In de houding vraagt het een goede maatschappelijke radar.

Voor de middellange termijn kan het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren je helpen bij het scherp krijgen waar je naar toe wilt ontwikkelen.

Focus

 • Jij en je professie.

Leerdoelen

 • Ik heb kennis over maatschappelijke ontwikkelingen en economische modellen en kan uitleggen hoe deze gevolgen hebben voor de eigen situatie.
 • Ik kan de duurzaamheid/ESG-doelstellingen vertalen naar concreet beleid en de organisatie inrichten om dat beleid ook daadwerkelijk te behalen.
 • Ik ben bekend met actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid/ESG.
 • Ik kan inzicht in risico’s gebruiken om de jaarrekening te toetsen of duurzaamheids-/ESG-risico’s en de financiële gevolgen daarvan voldoende zijn verwerkt.
 • Ik kan aanpassingen doorvoeren om een duurzaamheids-/ESG-mindset voor het eigen werkveld te creëren.
 • Ik kan cultuur uitdragen waarin schendingen van mensenrechten en milieurechten niet worden getolereerd in de organisatie.

Competenties

Kennis

 • Inzicht in belangrijke risico’s op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld aan de hand van Global Risks Report
 • Strategievorming in kader van duurzaamheid
 • Risicoanalyse waaronder continuïteit en ESG-fraude
 • Materialiteitsanalyse

Vaardigheden

 • Materialiteitsanalyse uitleggen
 • ESG-fraude/greenwashing herkennen
 • Eenvoudige CO2-rapportage opstellen
 • Toetsen van jaarrekening aan (duurzaamheids)risico’s  en verwerking van financiële gevolgen

Attitude

 • Onderzoekend en beoordelend
 • Pragmatisch

Achtergrondinformatie

 

Oranje lijn

Beleid - Toepassen en analyseren

Op basis van je zelfreflectie ben je uitgekomen bij het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren.

Niet alleen herken je de maatschappelijke opdracht, ook weet je het te vertalen naar duurzaam beleid. Leerdoelen kunnen liggen op het terrein van governance, beheersing en rapportage- of stuurinformatie.

Naar deze kennisaspecten kun je denken aan ontwikkeling op vaardigheden en houding. Bijvoorbeeld om pro-actief het gesprek aan te gaan met de directe stakeholders om bestaande structuren en processen te veranderen.

Als je aan de leerdoelen van het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren voldoet, dan ben je voor de organisatie kartrekker op duurzaamheid. In dat geval is het ontwikkelniveau Evalueren en creëren een volgende stap in je ontwikkeling.

Focus

 • Competenties gericht op toepassing voor het eigen werkveld.

Leerdoelen

 • Ik neem de regierol in de mogelijkheden voor strategievorming op duurzaamheid/ESG.
 • Ik bouw een cultuur waarin potentiële ESG-fraude niet acceptabel wordt geacht.
 • Ik herken en maak onderscheid tussen het positief portretteren met behulp van duurzaamheids-/ESG-prestaties en de onderbouwing daarvan met betrouwbare informatie.

Competenties

Kennis

 • Bedrijfsmodellen
 • Governancemodellen
 • Interne beheersingsmaatregelen in kader van duurzaamheidsinformatie

Vaardigheden

 • Besluitvaardig
 • Strategie vertalen naar concrete duurzaamheidsdoelstellingen
 • Begeleiden van collega’s en stakeholders

Attitude

 • Cultuurbepalend

Achtergrondinformatie

Oranje lijn

Beleid - Evalueren en creëren

Binnen dit ontwikkelniveau bouw je een trackrecord op om anderen, waaronder ook indirecte stakeholders mee te nemen in de transitie naar duurzaam beleid en de aanpassingen die nodig zijn voor de interne beheersing. Je weet duurzaamheid te borgen binnen de reguliere bedrijfsvoering.

Als je dit beheerst, is je uitdaging vooral het meenemen van anderen op dit thema.  Welke kennis, inzichten en vaardigheden kun jij overdragen op collega's en/of stakeholders op het gebied van duurzaamheidsverantwoording?

Focus

 • Expertise voor toepassing in brede zin en om de expertise conceptueel te vertalen. Voorbeeld en vraagbaak voor anderen.

Leerdoelen

 • Ik heb kennis van en inzicht in duurzaamheid/ESG in relatie tot governance en interne beheersing.
 • Ik heb kennis over verander- en organisatiekunde om anderen te begeleiden/adviseren om duurzaamheid/ESG te integreren en borgen binnen de vaste bedrijfsvoering.
 • Ik heb een begeleidende en leidende rol in lange termijn waarde creatie en kan dit zowel intern als extern uitdragen.

Competenties

Kennis

 • Integrale bedrijfsvoering in kader van duurzaamheid/ESG
 • Verandermanagement

Vaardigheden

 • Verbinden: cocreëren van duurzame veranderingen

Attitude

 • Tone at the top
 • Voortrekkers- of leidende rol in sector/keten

Achtergrondinformatie