Formulier ontheffingsverzoek voor een verplicht PE-onderwerp

* Verplichte velden

Het NBA-bestuur heeft ‘Duurzaamheid’ als verplicht PE-onderwerp aangewezen voor 2023, omdat duurzaamheid een grote maatschappelijke opgave is waarin accountants binnen verschillende werkvelden een belangrijke rol (gaan) spelen. Duurzaamheid wordt in dit kader breed ingestoken, zo vallen onder het verplichte onderwerp ook de thema’s ESG (Environmental, Social en Governance).  U dient minimaal acht uur aan dit onderwerp besteden. Het bestuur gaat zeer terughoudend om met het verlenen van ontheffingen voor dit verplichte onderwerp, maar als er in uw ogen sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor u hieraan geen invulling kunt (of heeft kunnen) geven, dan kunt u uw situatie voorleggen aan het bestuur via onderstaand formulier.

Vermeld bij uw motivering altijd het jaar waarvoor u ontheffing vraagt. U kunt een ontheffingsverzoek wegens bijzondere omstandigheden doen indien sprake is van:

a. (langdurige) ziekte; of
b. langdurige zorg voor een naaste; of
c. andere bijzondere persoonlijke omstandigheden; 

We vernemen graag van u op welke grond (a, b of c) u een ontheffing aanvraagt en of u een indicatie kunt geven op welke termijn u wel weer in staat verwacht te zijn om aan uw PE-verplichting te voldoen.

Met klem verzoeken wij u de volgende gegevens niet in te sturen:

  • nadere specificering van ziekten (de naam van de ziekte);
  • diagnoses of medische rapporten;
  • doktersverklaringen;
  • details van uw scheiding; etc.
Reden
Lidnummer U vindt uw lidnummer in het online register op www.nba.nl/voor-leden/diensten/register
U kunt een verzoek ook per post sturen naar:
NBA t.a.v. het bestuur
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam