Het doel van deze evaluatie is om aan de hand van de uitkomsten door te ontwikkelen naar een breed gedragen, toekomstbestendige en goede en efficiënt uitvoerbare PE-systematiek. Het borgen van de vakbekwaamheid van de accountant staat hierin centraal.   

In dit onderzoek richten we ons met name op de PE-verplichting en het gebruik van het PE-portfolio, maar ook vragen over jouw visie op leren, jouw ideeën over een kennistoets en over leren en leervormen komen aan bod. Uiteraard delen we de resultaten met jullie en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien.

Het is belangrijk dat er een zo hoog mogelijke respons komt op deze enquête. Dus aan iedereen het verzoek om gedurende de looptijd de enquête in te vullen. Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst.

Heb je nog vragen? Laat het dan even weten aan Team PE, pe@nba.nl