Transparantieverslagen

Accountantsorganisaties met een oob-vergunning* moeten jaarlijks een transparantieverslag publiceren. In het transparantieverslag geven zij aan het publiek inzicht in hun structuur, bestuur, stelsel van kwaliteitsbeheersing (inclusief pijlers en bouwstenen hiervan) en haar daadwerkelijke functioneren.

Duidelijke rapportage van doelstellingen en resultaten, op basis van door de accountantsorganisatie gebruikte meetbare KPI’s en een aantal sectorbreed gedefinieerde kwaliteitsfactoren, draagt bij aan het begrip van stakeholders over de mate waarin een accountantsorganisatie en de sector investeert in kwaliteit en de resultaten daarvan. De verplichting om een transparantieverslag te publiceren is vastgelegd in EU-Verordening 537/2014.

Hieronder vindt u de transparantieverslagen van de negen Nederlandse oob-accountantsorganisaties van de afgelopen vijf jaar.

  2015(-2016) 2016(-2017) 2017(-2018) 2018(-2019) 2019(-2020) 2020(-2021)
acconâ– avm 2015 2016 2017 2018 2019  
Baker Tilly 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BDO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Deloitte 2015-2016 2016-2017 2017-2018  2018-2019 2019-2020 2020-2021
EY 2015-2016 dl. 1
2015-2016 dl. 2
2016-2017 dl. 1
2016-2017 dl. 2
2017-2018 dl. 1
2017-2018 dl. 2
2018-2019 dl. 1
2018-2019 dl. 2
2019-2020 dl. 1
2019-2020 dl. 2
2020-2021 dl. 1
2020-2021 dl. 2
Grant Thornton 2015 2016 2017 2018 2019 2020
KPMG Integrated report 2015-2016 Integrated report 2016-2017 Integrated report 2017-2018 Integrated report 2018-2019  Integrated report 2019-2020 Integrated report 2020-2021
Mazars 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
PwC 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

* Bij de start van het dashboard waren er negen oob-accountantsorganisaties: de zogenoemde 'big four'-kantoren Deloitte, EY, KPMG en PwC en de 'next five'-kantoren accon avm, Baker Tilly, BDO, Grant Thornton en Mazars. Van deze laatste vijf kantoren hebben er drie hun oob-vergunning in 2019 omgezet in een reguliere Wta-vergunning: accon avm, Baker Tilly en Grant Thornton. Deze kantoren hebben aangegeven wel gegevens te blijven aanleveren voor het dashboard.