Data

Om snel naar de op het dashboard gepubliceerde data te navigeren vindt u hier een overzicht van de data per thema.

Kwaliteit

Wat verstaan we onder kwaliteit en hoe wordt dit gemonitord? Die vragen staan centraal in het dashboardthema Kwaliteit.

Data Pagina
• Externe inspecties oob-accountantsorganisaties De rol van externe toezichthouders bij de beoordeling van kwaliteit
• Interne inspecties oob-accountantsorganisaties De accountantsorganisaties en de beoordeling van kwaliteit
• Oorzaakanalyses Wat kunnen accountantsorganisaties leren vanuit inspecties?

Maatschappij

Het leidende perspectief 'publiek belang' staat voorop in het dashboardthema Maatschappij.

Data Pagina
• Managementletterpunten bij beursfondsen (2018) Hoe de accountant bijdraagt aan de verbetering van processen en interne beheersing
• Controles met afwijkingen
• Gemiddelde relatieve omvang van geconstateerde fouten
Accountants vinden afwijkingen in 63% van de controles van jaarrekeningen
• Ontwikkeling in het aantal kernpunten bij de controle van beursgenoteerde bedrijven Kernpunten van de controle: waar ligt de accountant wakker van?
• Type rapportage duurzaamheidsinformatie AEX- en AMX-ondernemingen boekjaar 2019
• Assurance bij niet-financiële informatie AEX- en AMX-ondernemingen boekjaar 2019
• AVA's 2020: vragen van aandeelhouders over ESG/NFI
Niet-financiële informatie in de jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven

Fraude

In het maatschappelijk relevante thema Fraude kijken we hoe accountants bijdragen aan het voorkomen en signaleren van fraude en witwassen.

Data Pagina
• Consultaties fraudepanels
• Aantal situaties met een 'redelijk vermoeden van fraude'
• Meldingen ongebruikelijke transacties
Hoe accountants bijdragen aan het voorkomen en signaleren van fraude
• Aandacht voor fraude(risico's) in de uitgebreide controleverklaring Fraude(risico's) in de uitgebreide controleverklaring
• Rapportering in de controleverklaring over risico's van fraude en / of overtreden van de wet- en regelgeving
• Rapportering in de controleverklaring over inzet forensische expertise
• Kwantitatieve analyse fraude in de controleverklaring
• Kwantitatieve analyse overtreding wet- en regelgeving in de controleverklaring
• Vermelding fraudegeval en/of overtreding van wet- en regelgeving in bestuursverslag
Fraude en overtreding wet- en regelgeving in controleverklaringen en jaarverslagen 2019

Mens

Een accountantscontrole kent een hoge mate van professionele oordeelsvorming en is daarmee in belangrijke mate mensenwerk. Uit de Tien drivers van controlekwaliteit blijkt dat de menselijke factor een overheersende rol speelt in het leveren van kwaliteit. Daarom is Mens ook een van de thema's in dit dashboard.

Data Pagina
• Samenstelling controleteams
• Uren per controle
• Controle-uren per functieniveau
• Inzet van interne specialisten
Controleteams, urenbesteding per controle en inzet van specialisten
• Vacatures accountancyfuncties
• Meest gevraagde financieel expert-functies
• Arbeidsmarktfunnel accountancy

Op zoek naar talent: de arbeidsmarkt voor accountants in cijfers

Markt

Het dashboardthema Markt tenslotte bevat feiten en cijfers over de markt voor wettelijke controles in Nederland.

Data Pagina
• Aantal Wta- en oob-vergunninghouders
• Aantal wettelijke controles
• Marktaandelen op basis van de omzet van wettelijke controles
• Totale omzet bij controleklanten naar type dienstverlening
• Gemiddelde omzet per controle
De Nederlandse markt voor wettelijke accountantscontroles