Maatschappij

Het dienen van het publiek belang prevaleert voor de accountant boven enig ander perspectief van kwaliteit. Vanuit dat publieke belang moet de accountant zijn wettelijke taak ten opzichte van maatschappelijke verwachtingen vorm geven, verwachtingen waar de accountant niet altijd aan voldoet. Bovendien veranderen die maatschappelijke verwachtingen als gevolg van politieke en economische ontwikkelingen.

In dit speelveld dient de accountant tot zijn professionele oordeel te komen. Ontzettend uitdagend en interessant, maar niet eenvoudig. Daarom is het belangrijk om samen met stakeholders constant het complexe speelveld van verwachtingen en realistische prestaties te duiden. Kortom: wat mag je van een accountant verwachten?

In het dashboardthema Maatschappij geven we duiding aan de uitkomsten van onze werkzaamheden die voor het maatschappelijke speelveld relevant zijn. Hoeveel verschillen constateert een accountant nu gemiddeld in een controle die tot correcties leiden? Op welke thema's onderkent een accountant relevante punten die hij in zijn management letter heeft gerapporteerd? Ook laten we in interviews belanghebbenden, zoals toezichthouders, aan het woord. Hoe kijken zij aan tegen het werk van de accountant?

2021

2020

2019