• Kwaliteit

Wat kunnen accountantsorganisaties leren vanuit inspecties?

Microscoop_1110.jpg

Accountantsorganisaties doen doorlopend analyses naar oorzaken van tekortkomingen in de kwaliteit van de wettelijke controles en naar drivers van goede kwaliteit (best practices). Deze analyses vormen belangrijke input voor continue kwaliteitsverbetering en evaluatie van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Zo kunnen kantoren de oorzaken van tekortkomingen in controlekwaliteit wegnemen en drivers van goede kwaliteit versterken.

Oorzakenanalyses worden uitgevoerd op een selectie van de wettelijke controles die (intern/extern) geïnspecteerd zijn maar uiteraard ook op andere audit quality-indicatoren. De belangrijkste en meest voorkomende bevindingen uit de interne inspecties gebruiken we om verder te verbeteren middels de ontwikkeling van studiematerialen voor de accountants en benodigde aanpassingen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing. In totaal is op vijftig wettelijke controles over het boekjaar 2017 een oorzaakanalyse uitgevoerd.

De meest voorkomende succesfactoren op opdrachtniveau zijn in november 2017 gebundeld in Een sectoranalyse van drivers van controlekwaliteit van de NBA. Een update hiervan kan worden verwacht in het tweede kwartaal van 2019.

Oorzaakanalyses

* De weergegeven informatie is op basis van uitvraag bij de oob-accountantsorganisaties. Betreft oorzakenanalyses op wettelijke controles (inclusief oob-controles) en andere opdrachten. Totalen van acht oob-accountantsorganisaties; de gegevens van een kantoor zijn nog niet beschikbaar. Jaren betreffen de boekjaren waarop de controles betrekking hebben.