• Kwaliteit

Wat kunnen accountantsorganisaties leren vanuit inspecties?

Microscoop (1110x740)

Accountantsorganisaties doen doorlopend analyses naar oorzaken van tekortkomingen in de kwaliteit van de wettelijke controles en naar drivers van goede kwaliteit (best practices). Deze analyses vormen belangrijke input voor continue kwaliteitsverbetering en evaluatie van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Zo kunnen kantoren de oorzaken van tekortkomingen in controlekwaliteit wegnemen en drivers van goede kwaliteit versterken.

1 april 2019 | geüpdatet 1 juli 2020

Oorzakenanalyses worden uitgevoerd op een selectie van de wettelijke controles en andere opdrachten die (intern/extern) geïnspecteerd zijn maar uiteraard ook op andere audit quality-indicatoren. De belangrijkste en meest voorkomende bevindingen uit de interne inspecties gebruiken we om verder te verbeteren middels de ontwikkeling van studiematerialen voor de accountants en benodigde aanpassingen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing. In totaal is op vijftig opdrachten over het boekjaar 2018 een oorzaakanalyse uitgevoerd.

Een in juni 2019 uitgebrachte nieuwe sectoranalyse benoemt zeven thema's die een rol spelen bij controlekwaliteit. De nieuwe publicatie is een vervolg op een eerdere analyse, waarin tien drivers van controlekwaliteit werden benoemd die voortkwamen uit oorzakenanalyses van de big four. Aan de nieuwe analyse, die breder is van opzet, hebben ook de next five-kantoren meegewerkt.

Oorzaakanalyses

De weergegeven informatie is op basis van uitvraag bij de oob-accountantsorganisaties*. Betreft oorzakenanalyses op wettelijke controles (inclusief oob-controles) en andere opdrachten. Totalen van acht oob-accountantsorganisaties tot en met 2016 en van negen oob-accountantsorganisaties vanaf 2017. Jaren betreffen de boekjaren waarop de controles betrekking hebben.

* Bij de start van het dashboard waren er negen oob-accountantsorganisaties: de zogenoemde 'big four'-kantoren Deloitte, EY, KPMG en PwC en de 'next five'-kantoren accon avm, Baker Tilly, BDO, Grant Thornton en Mazars. Van deze laatste vijf kantoren hebben er drie hun oob-vergunning in 2019 omgezet in een reguliere Wta-vergunning: accon avm, Baker Tilly en Grant Thornton. Deze kantoren hebben aangegeven wel gegevens te blijven aanleveren voor het dashboard.