Kwaliteit

Wat is nu kwaliteit? Kwaliteit is meer dan alleen het volgen en toepassen van controlestandaarden. Naast vier leidende principes voor kwaliteit, onderkent de sector ook zeven thema's voor controlekwaliteit.

Vanuit dit perspectief monitoren de oob-accountantsorganisaties kwaliteit niet enkel op output, maar ook op input- en procesfactoren die relevant zijn voor de outputkwaliteit. De outputkwaliteit wordt onder meer gemonitord door middel van interne kwaliteitsonderzoeken tijdens en na afloop van een opdracht. Daarnaast kennen verschillende externe toezichthouders een inspectiesysteem, waarin zij de kwaliteit van uitgevoerde controle-opdrachten toetsen.

Oob-accountantsorganisaties gebruiken de uitkomsten van interne en externe inspecties om verbetermaatregelen door te voeren. Daarvoor voeren de oob-accountantsorganisaties al een aantal jaren oorzakenanalyses uit. Deze oorzakenanalyses zijn gericht zowel op de leerpunten uit toereikende als uit niet-toereikende controles.

2020

2019