Fraude

Het maatschappelijk relevante thema fraude mag op het dashboard uiteraard niet ontbreken. Dit is vaak ook een onderwerp waarop grote ondernemingen en instellingen het nieuws halen en er naar de accountant gekeken wordt: waar was jij? In dit thema laten we zien hoe accountants bijdragen aan het voorkomen en signaleren van fraude.

2022

2021

2019