'Samenwerking en betrokkenheid brengen controles op hoger niveau'

De kwaliteit van de accountantscontroles van onderwijsinstellingen is toegenomen, zo signaleert de Inspectie van het Onderwijs. Volgens coördinator Stan Smeets zit het geheim in samenwerking, communicatie en betrokkenheid.

Lees verder
Kleurpotloden_1000x737.jpg

Thema's

Wij doen op dVi achteraf altijd een aantal checks en dan blijkt vaak dat er toch nog fouten in zitten: gegevensvelden zijn niet goed ingevuld, waarden conflicteren, gegevens ontbreken. Dat soort omissies, ondanks het assurancerapport dus. Dat is voor ons de voornaamste reden om elk jaar om de tafel te gaan zitten met de accountantsorganisaties die op deze markt actief zijn.

Jeroen Haket • Coördinerend specialistisch inspecteur bij de Autoriteit woningcorporaties

Verwachte thema's

Witwassen.jpg

Accountant en fraude

Samen met de Fraudewerkgroep kijken we naar de rol van de accountant bij fraude. Hoeveel interne fraudeconsultaties zijn er? Hoeveel ongebruikelijke transacties worden er gemeld? Welke afwegingen maakt de controlerend accountant bij een vermoeden van fraude?

Pen.jpg

Key audit matters

In een analyse van de gerapporteerde key audit matters in de controleverklaringen bij de jaarrekeningen van de beursgenoteerde AEX- en AMX-fondsen kijken we hoe deze key audit matters zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

Man_laptop_1200x900_2.jpg

Controleverschillen

Met medewerking van de Foundation for Auditing Research (FAR) analyseren we de (on-)gecorrigeerde controleverschillen bij een steekproef van wettelijke controles. Bij hoeveel procent van de controles worden controleverschillen geconstateerd door de accountant? En wat is de impact op de jaarrekening?