Op zoek naar talent: de arbeidsmarkt voor accountants in cijfers

De accountancysector staat voor een grote uitdaging om voldoende medewerkers aan te trekken en aan zich te binden. Onderdeel van de uitdaging is ervoor zorgen dat het beroep een aantrekkelijke carrièrekeuze is voor jonge mensen, om zo een stabiele instroom in het beroep te krijgen en deze mensen ook te behouden.

Lees verder
Personeel-lichtgroen-3.jpg

Onlangs toegevoegd

"Er is meer openheid. Ik vind dat we alert moeten blijven op een cultuur waarin lastige vraagstukken omzeild worden uit angst het niet goed te doen, maar over het algemeen leren accountantsorganisaties dat het goed is als mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen."

Aarjen Slot • auditmanager bij de Auditdienst Rijk (ADR)

Verwachte informatie

Arbeidsmarkt.jpg

Inzichten in de arbeidsmarkt

Hierbij kijken we naar de cijfers van toe- en uittreding van accountants in het beroep. Hoe aantrekkelijk is het beroep van accountant? Verandert dit? En wat zijn daarvan de belangrijkste oorzaken?