Achtergrond

In verband met de herziene standaard 315 heeft de NBA vorig jaar oktober het webinar 'Standaard 315, wat verandert er voor u' georganiseerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de kennis over Standaard 315 bij een kwart van respondenten voor verbetering vatbaar was. En ruim 30 procent van de respondenten gaf aan dat zij behoefte aan aanvullende informatie hadden. Om aan deze behoeften tegemoet te komen heeft de NBA Engelstalige 'Implementation guide' van de IAASB naar het Nederlands laten vertalen.

Zo dicht mogelijk bij het origineel gebleven

Op verzoek van de IAASB hebben we de Engelse versie letterlijk vertaald en zijn we qua lay-out zo dicht mogelijk bij het origineel gebleven.