Met de oorzakenanalyse 'Fraude vraagt een meer kritische grondhouding' wil de NBA een aanzet geven tot verdere verbeteringen in de accountancysector op het gebied van fraudedetectie.

De analyse wijst op de maatschappelijke functie en een daarbij passende meer kritische grondhouding van de accountant. Het gaat er om dat de accountant van nature alerter is op frauderisico's en materiële afwijkingen als gevolg van fraude.

De publicatie is ook in het Engels beschikbaar.

Persbericht en Engelse versie