Als de grensbedragen niet zouden meegroeien met de hoge inflatie worden te veel mkb-bedrijven controleplichtig, wat leidt tot lastenverzwaring. De Europese Commissie heeft hierover op 17 oktober 2023 een aanpassing gepubliceerd van de oorspronkelijke Richtlijn 2013/34/EU, die uit 2013 dateert.

De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan de nieuwe richtlijn te voldoen, moeten uiterlijk van toepassing zijn voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024. Maar om ondernemingen zo snel mogelijk gebruik te laten maken van de bijgestelde drempelwaarden, mogen individuele lidstaten er ook voor kiezen ondernemingen toe te staan die bepalingen toe te passen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023.

FAQ's