Indien door toepassing van de verhoogde grensbedragen vanaf het boekjaar 2023 de rechtspersoon niet meer controleplichtig is, kan de rechtspersoon besluiten de opdracht in te trekken. Dit intrekken moet formeel plaatsvinden, en kan gedaan worden door zowel de algemene vergadering als degene die de opdracht heeft verleend. Het is daarbij van belang dat de beëindiging van de controleopdracht gemeld wordt bij de AFM door de rechtspersoon. Naast de meldingsplicht van de rechtspersoon rust ook een meldingsplicht op de accountantsorganisatie.

De accountantsorganisatie dient de melding te doen via de portal van de AFM. De rechtspersoon kan de melding via e-mail of brief bij de AFM doen:

  • E-mail: wta@afm.nl
  • Post: Autoriteit Financiële Markten
    T.a.v. Toezicht Kwaliteit Accountantscontroles & Verslaggeving
    Postbus 11723
    1001 GS AMSTERDAM

Mogelijk zullen accountants door hun klanten worden gevraagd om hen te ondersteunen bij het doen van deze melding. U kunt daarvoor bijgaande voorbeeldtekst gebruiken.

Voor meer informatie over de meldplicht kunt u contact opnemen met de AFM, voor overige vragen over de verhoging van de grensbedragen kunt u onze FAQ’s bekijken of contact opnemen met de NBA helpdesk.

Download