Publieke sector

De publieke sector omvat een breed werkterrein van verschillende soorten organisaties:

Hierbij zijn onder andere de volgende deelsectoren te onderkennen: rijksoverheid, decentrale overheden, semi-publieke sector (onderwijs, zorg en woningcorporaties) en diverse not-for-profit organisaties.

Deze organisaties kenmerken zich onder andere door de in wet- en regelgeving vastgelegde uit te voeren publieke taken, bedrijfsvoeringsonderwerpen en (gedeeltelijke) bekostiging en/of subsidiëring met publiek geld. Ook kan er publiek geld, bijvoorbeeld via een subsidie, naar de private sector gaan. Met publiek geld wordt bedoeld, geld dat via belastingheffing, premieheffing en/of tarieven is geïnd (circa 200 miljard euro). Hier komen nog bij de van de Europese Unie ontvangen gelden.

In en voor de publieke sector kunnen openbaar, intern en overheidsaccountants en accountants in business van de NBA en internal auditors van het IIA werkzaam zijn. Ook kunnen er controllers van EICPC en VRC actief zijn. Ook zijn rekenkamers, verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR), actief in de publieke sector. Openbaar en overheidsaccountants en accountants zijn actief in de publieke sector. Accountants lid van de NBA zijn actief in de steeds meer pluriform samengestelde sectorcommissies en -werkgroepen.

Binnen het Europese verband van accountantsorganisaties Accountancy Europe (voorheen FEE) is ook een Public Sector Policy Group actief.

Ook is Academie Publieke Sector (APS) actief voor financials in/voor de publieke sector.

Contact

Koos Vos (375x375)
drs. Koos Vos RA Coördinator publieke sector 088 4960 347