Over de SDO en de Werkgroep

Accountants in de (semi)publieke sector worden geconfronteerd met een veelheid aan sectorale regelgeving, (vaktechnische) vraagstukken en ontwikkelingen. Als beroepsgroep is het van belang om eenduidige standpunten te bevorderen over relevante vraagstukken en daarover effectief te communiceren naar de betrokkenen. De pluriforme SDO wil daartoe:

 • een platform bieden waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met andere betrokkenen bij decentrale overheden; en
 • fungeren als aanspreekpunt voor normstellers, toezichthouders en toetsers voor decentrale overheden.

De sectorcommissie (SDO) is samengesteld vanuit accountantsorganisaties die jaarrekeningcontroles uitvoeren van decentrale overheden, gemeentelijke accountantsdiensten, interne accountants in audit- en controlfuncties bij decentrale overheden. De werkgroep (WGDO) bestaat uit de SDO-leden en verder alle accountantsorganisaties actief op de markt van decentrale overheden (voor zover bekend bij de NBA). De SDO en WGDO komen formeel vijf keer per jaar bij elkaar voor het contact en afstemming met de sector. Alle deelnemers zijn agenda-lid van de commissie en kunnen deelnemen in projecten en werkgroepen van de commissie.

Werkterrein

De sectorcommissie vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol die daarbij wordt verwacht van de accountant. De sectorcommissie voert daarom in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van beleid en nieuwe regelgeving, vanuit het perspectief van relevantie en controleerbaarheid.

Eén van de doelen van de sectorcommissie is het onderhouden van contacten met diverse partijen zoals de Commissie Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden (cie BADO), de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (cie BBV), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Auditdienst Rijk (ADR), de Algemene Rekenkamer, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) en andere brancheorganisaties over regelgeving, normen, accountantscontrole, verantwoording, toezicht en reviews. Daarnaast buigt de sectorcommissie zich over sectorspecifieke vaktechnische kwesties.

Aandachtsgebieden

Binnen het werkterrein richt de Sectorcommissie zich op bedrijfsvoerings-, verslaggevings- en auditvraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • afstemming over nieuwe betere regelgeving en toepassing daarvan in de praktijk;
 • signaleren van ontwikkelingen in de sector en de consequenties daarvan voor de interne beheersing, verslaggeving en controle van decentrale overheden; en
 • de kwaliteit van de bedrijfsvoering en accountantscontrole bij decentrale overheden.

 

Rechtmatigheidsverantwoording

Om de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in verslagjaar 2021 mogelijk te maken zijn wetsaanpassingen noodzakelijk in de Financiële Verhoudingswet, de Gemeentewet en de Provinciewet, maar ook om lagere regelgeving, zoals het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). De SDO zal de ontwikkelingen en wetsaanpassingen inzake de rechtmatigheidsverantwoording nauwlettend volgen en heeft onder meer een rol in het beoordelen van de impact voor de beroepsgroep van accountants.

BADO-notities

Notities van de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) zijn beschikbaar op de site van de rijksoverheid.

Samenstelling Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO)

 • Anton Eelco Gerritsma RA (voorzitter; PwC)
 • Elke van Lankveld RA MSc (PwC)
 • David van Hooff RA (vice-voorzitter; auditor ACAM Gemeente Amsterdam)
 • Demirel RA RE (auditor ACAM Gemeente Amsterdam)
 • Jankhim Han RA (lid; Flynth)
 • Marc Steehouwer RA MSc (lid; BDO)
 • Esther Kuik – van Wijk RA MSc (BDO)
 • John Drost RA (lid, BT)
 • drs. Wout Wentink RA (BT)
 • Rein-Aart van Vugt RA (lid, Deloitte)
 • Bart Blomjous RA MSc (Deloitte)
 • Leon de Vries RA MSc EMA (lid, EY)
 • Marjan van Veen RA (EY)
 • Sietse Hofsteenge RA (lid; Eshuis)
 • Jolanda van Tongeren RA AA (lid, strategisch adviseur gemeente Almere)
 • Johan Luiks RA (lid; concerncontroller Provincie Utrecht)

Samenstelling Werkgroep Decentrale Overheden (WGDO)

 • Deelnemers SDO
 • Teun van Lierop RA MSc (Crowe Foederer)
 • Corné Kuijpers RA RO CIA (financial auditor gemeente Breda)
 • Angie Fernando RA MSc (auditor GAD gemeente Den Haag)
 • Johan Kastanja RA RC EMFC (interne accountant gemeente Leiden)
 • Peter Peters RA (IPA-ACON)
 • Patrick Bosch RA (KSG)
 • Ron Killeen RA MGA (Publiek Belang Accountants)
 • Wouter Kalkman RA (Publieke Sector Accountants)
 • Erik Kalnenek RA (Q-concept)
 • Jim van den Borg RA MSc (RA12)
 • drs. Maarten Mennen RA RE CRISC (RSM)
 • Reinier Gosselink RA (Stolwijk Kelderman)
 • Jan de Groot RA MPA (Verstegen Accountants)

Contact

Marianne van Kimmenade

Sr. beleidsadviseur en secretaris werkgroep Fraude en SDO/WGDO
088 4960 328