Publieke sector

De publieke sector omvat een breed werkterrein van verschillende organisaties, zoals overheidshuishoudingen, zelfstandige bestuursorganen, rechtspersonen met een wettelijke taak en publiekrechtelijke rechtspersonen en overige maatschappelijke en not-for-profit organisaties. Hierbij zijn onder andere de volgende deelsectoren te onderkennen: rijksoverheid, decentrale overheden, onderwijs, zorg, woningcorporaties en diverse not-for-profit organisaties.

Publieke sector