Risicogericht samenstellen

Doen accountants bij het samenstellen van een jaarrekening niet te veel werk? Onderzoek van NEMACC bevestigt die conclusie. Dat komt voor een belangrijk deel omdat in de praktijk geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het voeren van de administratie en het verzamelen van kennis omtrent het bedrijf van de klant en de branche waarin hij werkzaam is.

Planning werkzaamheden

Die werkzaamheden kunnen prima tussentijds en dus voorafgaand aan het feitelijke samenstelwerk worden verricht. Zij vallen dan ook niet onder de bepalingen van Standaard 4410. Bij het feitelijke samenstellingswerk doet de accountant er goed aan om niet klakkeloos de werkzaamheden van vorige jaren over te nemen. Door in de planningsfase goed naar de gewenste materialiteit te kijken, te beoordelen of de administratie wel “samenstellingswaardig” is, en (onder andere door middel van cijferbeoordeling) na te gaan of de uitkomsten van de administratie wel aan de verwachtingen voldoen, wordt veel onnodig werk voorkomen.

Aanvullende werkzaamheden

Pas als de basisgegevens niet compleet, niet nauwkeurig of anderszins onbevredigend zijn, wordt het tijd om aanvullende werkzaamheden te verrichten. Kijk vooral ook naar de risicoposten in de jaarrekening. En vergeet niet op tijd met de klant te communiceren. Niet alleen over de verwachtingen die hij mag hebben over het resultaat van de risicogerichte samenstellingsopdracht, maar ook over de aangelegenheden die tijdens het uitvoeren van die opdracht naar voren zijn gekomen. In het onderzoek wordt bovendien aangegeven wat een best practice kan zijn voor een accountant die een samenstellingsopdracht risicogericht wil gaan uitvoeren.

Brochure 'Risicogerichte aanpak samenstellingsopdracht'

Om de accountants te ondersteunen bij deze wijze van samenstellen heeft de NBA samen met NEMACC de brochure ‘Risicogerichte aanpak samenstellingsopdracht’ uitgebracht. In deze brochure wordt dieper ingegaan op de wijze waarop risicogericht samenstellen in de praktijk vormgegeven kan worden. De brochure vormt daarmee een vervolg op en praktische nadere uitwerking van het onderzoek.

De brochure werd tijdens de afdelingsvergadering Centrum van 7 oktober 2015 uitgereikt.