Kwaliteitsgerichte cultuur

Op weg naar een transparanter en uniformer beeld van de accountancysector op het gebied van cultuur, is er een inventarisatie gedaan van wat 'kwaliteitsgerichte cultuur' precies inhoudt. Drie bouwstenen vormen het fundament. Lees hier wat deze bouwstenen inhouden, en hoe we hiermee tot een duurzame verankering van de kwaliteitsgerichte cultuur in de beroepsgroep willen komen.

Bouwstenen van een kwaliteitsgerichte cultuur

Om kwaliteitsgerichte cultuur te verankeren zijn er drie 'bouwstenen' gedefinieerd: welke rol heb ik zelf? (Individueel gedrag en mindset),  hoe werkt de teamdynamiek en welke signalen geven we af? (Symbolen en beslissingen) en hoe ondersteunen de processen en structuren ons? (Structuren en processen). Lees hier meer over totstandkoming van de bouwstenen

Over de bouwstenen

De Werkgroep Kwaliteitsgerichte Cultuur is verantwoordelijk voor de uitwerking van dit thema. Deze werkgroep is een samenwerking tussen de NBA, SRA en accountantsorganisaties, maar ook experts van buiten de sector nemen deel. 

Het doel was aanvankelijk te komen tot een definitie van kwaliteitsgerichte cultuur, maar gaandeweg bleek een definitie te beperkend. De werkgroep heeft toen besloten met bouwstenen te werken, om zo te voorkomen dat er één cryptische zin is die in de praktijk weinig nut heeft. Om echt tot verdieping te komen acht de werkgroep het beter met een aantal elementen te werken, die samen bijdragen aan de juiste cultuur.

Zo zijn de bouwstenen tot stand gekomen

Om tot bouwstenen te komen is gestart met een inventarisatie om de vraag te beantwoorden welk gedrag en welke mindset ondersteunend is aan kwaliteit. Uit verschillende onderzoeken en root cause analyses (bij oob’s, niet oob’s, young professionals en de werkgroep Continuïteit) is een duidelijk beeld opgehaald van de huidige situatie.

Om een kwaliteitsgerichte cultuur nu én in de toekomst te kunnen garanderen, is echter het beeld van de huidige situatie niet voldoende. Daarom heeft de werkgroep ook onderzoek gedaan naar toekomstige ontwikkelingen en het effect daarvan op de gecontroleerde, de werkzaamheden van de accountant en hoe de accountant de kwaliteit kan borgen. Daarbij is gekeken naar technologische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, met aandacht voor ethiek, moreel kompas, ESG, het bestaansrecht van organisaties en de keten.

De bouwstenen die hieruit voortkwamen zijn uitvoerig getoetst bij zowel accountants als stakeholders. In de bouwstenen onderscheidt de werkgroep drie niveaus: Individuele Mindset en Gedrag, Symbolen en Beslissingen, en Structuren en Processen. De bouwstenen grijpen in op de personen zelf, het grotere geheel van organisatie en maatschappij, en de psychologische processen die aan alles ten grondslag liggen. De werkgroep leunt daarbij ook sterk op psychologische inzichten van onder meer buiten de sector.

“Alleen wanneer het op het diepste, onbewuste niveau is verankerd, bestaat niet langer het risico dat de verandering (onbewust) wordt ‘teruggedraaid’.”
- CTA

Vervolgstappen

Een definitie van kwaliteitsgerichte cultuur is mooi, maar tegelijkertijd gaat het erom dat we hier samen ook dagelijks aan werken. Daarom zal de werkgroep de komende tijd handvatten aanreiken, die accountants kunnen helpen bij het vormgeven van de bouwstenen in de eigen praktijk. Een voorbeeld hiervan is de rubriek ‘in gesprek met’, waarin de werkgroep mailcontact heeft met diverse collega’s en externen over hoe we samen kunnen bouwen aan een kwaliteitsgerichte cultuur. Klik hier voor deze rubriek.

 

Reageren

De werkgroep Kwaliteitsgerichte Cultuur verwelkomt feedback op de bouwstenen en ziet kwaliteitsgerichte cultuur als een iteratief proces, waarbij nieuwe inzichten en ontwikkelingen steeds verwerkt worden, onder meer door toetsing in de praktijk. Reageren op de bouwstenen kan via cultuur@nba.nl.

Werkgroep Kwaliteitsgerichte Cultuur

Het thema kwaliteitsgerichte cultuur wordt uitgewerkt door de werkgroep Kwaliteitsgerichte cultuur. Bekijk hieronder meer informatie over de werkgroep Kwaliteitsgerichte Cultuur, en download het werkplan voor 2022.