Nieuwe bakens voor de zorg

In deze managementletter over de gezondheidszorg staat de Care centraal, het deel van de gezondheidszorg dat op verzorging is gericht.

Nieuwe bakens voor de zorg

Een sector waarin veel partijen actief zijn, de regelgeving complex is en snel verandert en de marktwerking relatief nieuw is. Er bestaat een spagaat tussen marktwerking en regulering. Sturing door de overheid is primair financieel gericht, met het accent op de beheersing van het macrobudget. Kwaliteit van zorg speelt hierbij een beperkte rol.

Deze managementletter is het resultaat van het project Kennis Delen. In dit project wordt de collectieve kennis van accountants ingezet om vroegtijdig risico’s te signaleren in maatschappelijke sectoren.

Er is ook een verkorte versie beschikbaar: Hoofdpunten uit de publieke managementletter voor de zorg (sector Care).

Naast het Nederlandse rapport is ook een Engelse versie beschikbaar, hiervoor verwijzen we naar de webpagina Program Knowledge Sharing.