In gesprek met Usha Ganga

Apeldoorn, Usha Ganga is themaregisseur Duurzaamheid bij de NBA. Daarnaast is zij een zeer ervaren docent en expert op het gebied van rapportage over duurzaamheid op basis van de CSRC (Corporate Sustainability Reporting Directive).  Usha Ganga: ‘Ik merk in de beroepsgroep dat er soms een bijna heilig geloof is dat de accountant “blauw” is’

Waar komt jouw bevlogenheid om meer diversiteit + inclusie binnen de beroepsgroep te realiseren vandaan? Usha Ganga (324x324)
De afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan inzien hoe belangrijk diversiteit en inclusie is. Gender equality is niet voor niets een van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Tegelijkertijd geldt diversiteit en inclusie natuurlijk voor veel meer groepen dan alleen op basis van gender. In mijn vorige werk als HBO-docent had ik allemaal studenten voor mijn neus die in theorie gelijkwaardig zijn, maar die elk vanuit een andere achtergrond en met een andere waardenset in de klas zitten. Zo was het voor sommige studenten bijna onmogelijk om mij niet met u aan te spreken, omdat ze zo opgevoed waren. Ook zie je in de coronatijd ineens de werkplekken van sommige studenten, en begrijp je dan ineens waarom iemand moeite heeft om een bepaald rapport op tijd in te leveren.

Sindsdien heb ik geleerd dat we allemaal vanuit onze eigen achtergrond en leerervaringen denken en handelen, en geloof ik dat juist de diversiteit daarin tot successen leidt. Wij kunnen als beroep de verschillen nog meer koesteren.
Ik merk in de beroepsgroep wel dat er soms een bijna heilig geloof is dat de accountant “blauw” is, oftewel hangt aan structuren en regels.
Toch zou een team dat alleen uit “blauwen” bestaat niet goed kunnen functioneren. Sterker nog: ik geloof dat iedereen het best tot zijn recht komt als je vanuit je kracht kunt werken en handelen. En dat gaat vooral als verschillen als waarde worden gezien en niet als probleem.

Welke hobbels moeten er volgens jou genomen worden? Of: wat moet er precies beter?
Wat mij betreft leren we dus om verschillen te waarderen. Maar dat betekent ook dat het soms ongemakkelijk kan worden. We praten allemaal vanuit onze eigen waardenset die we bij ons dragen, en daardoor hebben we nog weleens oogkleppen op. We hebben ook geen voorbeelden hoe je het bespreekbaar maakt als iemand over de verschillen heen walst. Sterker nog: veel mensen zijn ontzettend voorzichtig geworden want het is toch altijd fout als je er iets van zegt. Dan zeg ik maar liever niets. Het jammere is dat we dan ook niet meer open het gesprek aan kunnen gaan over de wijze waarop we met elkaar de verschillen willen koesteren. Je kunt dan ook niet meer groeien.

Hoe denk je dat we concreet stappen kunnen gaan maken om meer diversiteit + inclusie binnen de beroepsgroep te gaan bereiken?
Ik denk dat er twee stappen bijdragen aan het versterken van diversiteit en inclusie. Ten eerste door duidelijker uit te spreken op basis van welke waarden je handelt. Dat kan in teamverband, maar ook op een afdeling. Bij de NBA zijn we met open gesprekken gestart onder leiding van de School of Life. Dat kan soms ongemakkelijk zijn, maar openheid loont is mijn overtuiging. Verder zie ik in de beroepsgroep, en zeker in de aanstormende talenten, al een brede diversiteit. Maar houden we die diversiteit dan ook de jaren daarna vol, of vertrekken mensen vol desillusie uit het beroep? Voor dat laatste is het ook belangrijk om blijvend aandacht te houden voor de cultuur in je organisatie en de tone at the top. Dus kijk vooral ook zelf in de spiegel: welke cultuur zet je zelf eigenlijk neer? Welke norm blijkt er uit de grappen die je maakt? Cultuur maak je met elkaar.

Waar heb jij binnen de community Inclusie en Diversiteit behoefte aan?
Ik vind het belangrijk om ervaringen uit te wisselen, daarvan te leren en vooral dat elk lid welkom is op basis van zijn eigen waardenset. Ik hoop dat we nieuwsgierig blijven naar elkaar.

Wat is jouw boodschap of oproep aan de leden van die community?
Ik kan nog weleens iemand om wat voor reden ook veroordelen om een eigenschap, stel bijvoorbeeld dat iemand nogal kortaf reageerde aan het begin. Ik geniet er dan echt van als blijkt dat ik ongelijk heb, dat als ik iemand beter leer kennen, ik merk dat mijn eerste vooroordeel volledig ongegrond was.

Ruth Sival- Groenveld wilde van jou weten wat jij als nieuwe medewerker bij de NBA vindt van de mate van diversiteit en inclusiviteit binnen jouw organisatie? Kun je daar iets over vertellen?
Wat opviel toen ik net binnenkwam bij de afdeling, is dat ik als veertiger een van de jongere medewerkers ben. Dat betekent dat we daar misschien wel een blinde vlek kunnen hebben, al zijn de Young Profs natuurlijk goed vertegenwoordigd. We hebben een bont gezelschap aan persoonlijkheden, en gelukkig zijn ook niet-accountants voldoende aanwezig om de discussie aan te zwengelen als we teveel in een accountantskringetje ronddraaien. Wel hoop ik dat ook accountants van kleinere kantoren ervaren dat ze welkom zijn bij de NBA. Vanuit mijn HBO-achtergrond heb ik geleerd dat juist het MKB vol zit met innovatieve en maatschappelijk verantwoordelijke ondernemers en de NBA is er dus ook om hen te ondersteunen.

Wie vraag jij om aan te haken bij dit kettinggesprek?
Nancy Doelwijt, ik ben benieuwd wat jij ziet als de risico’s van een gebrek aan diversiteit voor een organisatie, en hoe een accountant daar een rol in kan spelen.

Banner-platform-600px.jpg

Word ook lid van de community Inclusie en Diversiteit op het NBA Community en zet je in om de doelstellingen verder te brengen >>