Doel convenant

Het doel van dit convenant is om de personele samenstelling, ook voor wat betreft accountants, binnen de kantoren meer divers te maken. De accountantskantoren geven met de ondertekening aan te streven naar een diverse samenstelling op alle niveaus (cohortconsistentie). Dit om de teruglopende mate van diversiteit richting de (sub)top tegen te gaan en om een inclusieve organisatie te zijn.

Download

Ondertekening diversiteitsconvenant

Vul hier het formulier in en sluit aan!

Teken hier het diversiteitsconvenant

Zij gingen u voor

Weten welke accountantskantoren al hebben aangegeven het conventant te tekenen?

NBA-monitor diversiteitsconvenant

Accountantskantoren die zich verbinden aan het diversiteitsconvenant beloven om hun kantoor qua personele samenstelling meer divers en inclusief te maken. En op alle niveau’s. Onderdeel van het convenant is de toezegging om jaarlijks relevante informatie beschikbaar te stellen aan de NBA-monitor, om de voortgang op een aantal duidelijke prestatie indicatoren (KPI’s) te rapporteren.  

Meer informatie en contact

Danie Duzant

Danie Duzant

Projectleider Meer Diversiteit
06-52005069