In gesprek met ambassadeur NBA community Inclusie en Diversiteit

Ambassadeur NBA community Inclusie en Diversiteit Richard Mulder RA: ‘durf te laten zien wie je bent met al je kleuren en wees daar trots op!’ Alkmaar, Richard Mulder is registeraccountant bij De Hooge Waerder: “Ons team is heel divers in de breedste zin van het woord. Niemand wordt uitgesloten en ik voel de ruimte om mijzelf te zijn en anderen te laten zijn, en dat vind ik heel erg prettig.”


blobid0.png
Op 4 oktober was het Diversity Day. Bedrijven en organisaties vieren dan de kracht van diversiteit en inclusie. Waarom denk jij dat het nodig is dat er een dag in het jaar hierbij stil gestaan wordt?

Een jaarlijks terugkomend moment waarop diversiteit en inclusie actief door de hele samenleving heen bespreekbaar gemaakt wordt, vind ik ontzettend goed. Het is gewoon nog nodig. Óók binnen onze beroepsgroep. De aanwezige diversiteit zichtbaar maken draagt bij aan de gelijkwaardigheid binnen netwerken en teams. Mijn oproep vandaag

aan alle kleurrijke beroepsgenoten: durf te laten zien wie je bent met al je kleuren en wees daar trots op: je bent een rolmodel! 

 

Waar komt jouw bevlogenheid om meer diversiteit en inclusie binnen de beroepsgroep te realiseren vandaan?

Ik zet mij al jaren in o.a. via belangenverenigingen zoals COC en Pride organisaties voor de acceptatie en emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. Hierdoor heb ik veel ervaring in brede zin opgedaan met zaken die spelen rond diversiteit (alle kenmerken waarop mensen kunnen verschillen) en inclusie (iedereen kan meedoen) in de samenleving. Zo heb ik onlangs deelgenomen aan de federatiedag van COC Nederland waarbij we met elkaar een diversiteits- en incusiespel hebben gespeeld met kaarten. Er was tot mijn verrassing ook een kaart met de titel ‘Beroepsgroep’. Ik heb toen verteld over de NBA community Inclusie en Diversiteit en mijn ambassadeursschap. Naar aanleiding van mijn verhaal zijn toen meerdere accountants die toevalligerwijs daar ook aanwezig waren, naar mij toegekomen. Ook zij willen zich graag gaan inzetten voor meer diversiteit en inclusiviteit binnen de beroepsgroep.

Voor wat betreft mijn persoonlijke motivatie heb ik een sterke drive: ik weet namelijk dat een inclusieve werkcultuur – een omgeving waar je je veilig voelt om jezelf te kunnen zijn- essentieel is om goed te kunnen functioneren en je werk te kunnen doen. Dat alleen in dat geval je kwaliteiten goed kunnen uitkomen en benut kunnen worden.

 

Welke hobbels moeten er volgens jou genomen worden? Of: wat moet er precies beter?

Ik vind het belangrijk dat er meer bewustwording komt rond diversiteit en inclusiviteit. Daar wil ik op alle vlakken, dus niet alleen aangaande LHBTIQ+, aan bijdragen. Een eerste stap die naar mijn mening genomen moet worden is dat we als beroepsgroep met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van de begrippen en nagaan of we ook wel écht zo inclusief zijn. Een paar maanden geleden was ik aanwezig bij de laatste algemene ledenvergadering van de NBA. Ook daar heb ik bij de borrel verteld dat ik ambassadeur ben van de community Inclusie en Diversiteit en duidelijk gemaakt waarom ik vind dat dit een belangrijk thema is voor de beroepsgroep. Helaas werd dat niet door alle beroepsgenoten heel positief ontvangen. Men vond het geen issue: ‘Wat is nu eigenlijk het probleem? Je kunt als accountant toch gewoon je zelf zijn?’. Voor mij was dit een bevestiging dat er nog heel veel werk te verrichten is ten aanzien van het besef dat ‘altijd gewoon jezelf zijn’ niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is, én dus óók niet voor alle accountants. Uit ervaring weet ik dat het belangrijk is dat je maandagochtend op kantoor bij de koffieautomaat  kunt vertellen – als je dat wilt tenminste- over je prive leven. Het zegt ook iets over de bedrijfscultuur en of mensen zich veilig genoeg voelen.

 

Hoe denk je dat we concreet stappen kunnen gaan maken om meer diversiteit en inclusie binnen de beroepsgroep te gaan bereiken?

Voor de community Inclusie en Diversiteit zie ik een mooie rol weggelegd om vanuit de leden de NBA te voeden op het thema. Zo ligt er nu het Convenant diversiteit en inclusie accountantskantoren. Zou goed zijn als ook vanuit deze community een bijeenkomst georganiseerd wordt om het met elkaar hierover te hebben. Dat we gaan proberen het convenant concreet te maken met input van de leden. De kantoren die het convenant getekend hebben zouden we hier ook voor uit kunnen nodigen.

Worldplace Pride (een stichting die zich internationaal inzet voor het verbeteren van een veilig werkklimaat voor LHBTIQ+ personen) heeft een toolkit ontwikkeld voor het realiseren van inclusieve workpolicies. Dit kunnen we ook breder trekken naar andere vormen van diversiteit. Wat ik heel belangrijk vind, is dat kantoren een non-disciminatie beleid hebben: zero-tollerance. Want een veilige werkplek is zo belangrijk. Voor jongeren en nieuwe medewerkers is dat extra belangrijk. Ik zou graag zien dat dit terug komt in de afspraken en uitwerking rond het convenant. Evenzo belangrijk is het inzetten van rolmodellen op leidinggevende functies.

 

Waar heb jij binnen deze community behoefte aan?

Dat we verbinding gaan maken door als leden bij elkaar te komen om in gesprek te gaan over het thema. Daarnaast ben ik van mening dat het nodig is dat krachtige woordvoerders binnen onze beroepsgroep opstaan en zich uitspreken. Maar dat is best wel lastig, omdat men het veelal moeilijk vindt om zichzelf uit te spreken. Leeft dit gevoel onder meer leden? Wellicht zijn er binnen onze community of op het platform deelnemers die vaardig zijn op het vlak van storytelling bijvoorbeeld en hun kennis willen delen? Ik wil hierin groeien om echt ook die rol van woordvoerder te kunnen pakken.

 

Wat is jouw boodschap of oproep aan de leden van deze community?

Ik ben heel benieuwd of een deelnemer binnen deze community werkzaam is bij een bedrijf of organisatie die zich heeft aangesloten bij Worldplace Pride en de zogenaamde ‘Declaration of Amsterdam’ heeft getekend? Wat zijn de ervaringen? Het lijkt mij een mooie stap om binnen de community te gaan onderzoeken wat we hiervan kunnen leren voor onze beroepsgroep.