Protocollen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

COPRO heeft de drie protocollen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld in het kader van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit:

  • Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2018 (WAP Richtlijnen 2020)
  • Richtlijnen accountantscontrole op de steunaanvraag operationeel programma jaar 2020 (Steunaanvraag GMO 2020)
  • Richtlijnen accountantscontrole van de aanvragen tot gedeeltelijke betalingen 2020 (Betalingen 2020)

RVO heeft in goed overleg met COPRO de Richtlijnen aangepast aan de meest recente NBA voorbeeldteksten. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat de Richtlijnen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.