Over de Vernieuwingsagenda

Met de vaststelling van de Vernieuwingsagenda heeft de NBA haar koers bepaald voor de komende jaren. Een agenda bestaande uit vijf onderling verbonden thema’s en bijbehorende ambities. Gezamenlijk moeten deze leiden tot een beroep dat ook in de toekomst gezaghebbend is en maatschappelijk relevant. Een beroep dat er toe doet en dat aantrekkelijk is om in te werken.

Het realiseren van deze ambities vergt ook een verandering van onze cultuur en structuur, gericht op de ontwikkeling van het beroep en van de beroepsbeoefenaar. Aangeduid met: NBA 3.0. 

De Vernieuwingsagenda betreft een verdere uitwerking van het project Visie accountantsberoep: Een beroep met toekomst