Praktijkbegeleider

Het stagebureau stelt praktijkbegeleiders aan. Het stagebureau toetst bij aanstelling of een praktijkbegeleider aan alle voorwaarden voor een benoeming voldoet.  De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar. Daarna kan de praktijkbegeleider steeds herbenoemd worden voor een periode van 4 jaar. Ieder stagebureau houdt een register bij van de door haar (her-)benoemde praktijkbegeleiders. Tijdens de benoemingsperiode bewaakt het stagebureau de kwaliteit van de activiteiten van de praktijkbegeleiders.

Benoeming

De benoeming van een praktijkbegeleider wordt geregeld via de praktijkbegeleidersovereenkomst. Dit is een overeenkomst die het stagebureau met een praktijkbegeleider sluit. Begeleidt jouw praktijkbegeleider naast jou ook andere trainees? Dan heeft hij mogelijk deze overeenkomst al gesloten. De overeenkomst staat in de Elektronische Leeromgeving (ELO) en kan van daaruit door jouw praktijkbegeleider gedownload en ingevuld worden. Jouw praktijkbegeleider kan het ingevulde formulier versturen naar jouw stagebureau.

Competentieprofiel praktijkbegeleider

Praktijkbegeleiders moeten voldoen aan het competentieprofiel voor de praktijkbegeleiders. Download competentieprofiel praktijkbegeleider.

Bij de aanstelling van een praktijkbegeleider toetst het stagebureau of een praktijkbegeleider aan het competentieprofiel voldoet.  Iedere praktijkbegeleider die nieuw wordt aangesteld, volgt via het stagebureau een training waarin de eisen met betrekking tot de praktijkopleiding worden doorgenomen. Om de vier rollen waaraan de praktijkbegeleider moet voldoen (coach, trajectbewaker, beoordelaar, vakinhoudelijk begeleider) goed te kunnen vervullen, kan het stagebureau de praktijkbegeleider in de gelegenheid stellen specifieke vaardigheidstrainingen te laten volgen. Na de benoeming als praktijkbegeleider wordt het functioneren van de praktijkbegeleider gevolgd op basis van het interne kwaliteitszorgsysteem van het stagebureau