Werkwijze

De werkgroep maakt zoveel mogelijk gebruik van externe bronnen en kennis van belanghebbenden, waaronder eerder opgedane aanbevelingen uit binnen- en buitenland. Zoals de aanbevelingen van de MCA, CTA en AFM of het rapporten van Brydon (over kwaliteit en effectiviteit van audit), Kingman (toezicht) en mededingingsautoriteit CMA (marktwerking in de accountancysector) vormen de basis .

Met name de voorstellen van de Sir Donald Brydon (2019) bieden een waardevolle leidraad voor gedachtevorming. Brydon stelt een herdefinitie en een herinrichting van het audit beroep (‘a new audit profession’) voor, gebaseerd op nieuwe ‘principles of corporate auditing’ en een voor gebruikers zo informatief mogelijke verklaring. Voorwaarde hier is de ontwikkeling van een framework voor alle vormen van corporate reporting (financieel en of andere informatie).

Samenstelling

 • Guido Kluth (KPMG en projectleider werkgroep)
 • Kees Bergwerff (Deloitte)
 • Jan Thijs Drupsteen (NBA)
 • Rob Bergmans (Deloitte)
 • Marc Hogeboom (KPMG)
 • Peter Hopstaken (Mazars)
 • Bart Jonker (Grant Thornton)
 • Agnes Koops (PwC)
 • Auke de Bos (EY)
 • Roland Ogink (SRA)
 • Hans Renckens (BDO)
 • Berry Wammes (NBA-bureau)

Contact

Carl Roest RA

Manager Kwaliteit

Guido Kluth

Projectleider