Beroep: wie en wat zijn accountants in business

De accountants in business zijn hoogopgeleide financiële professionals, die over de hoogst mogelijke financiële kwalificaties beschikken: de RA/AA titel (die wordt ervaren als een keurmerk), aangevuld met relevante ervaring in de accountancy én het hogere segment van financiële functies. Daarnaast onderschrijven én handelen onze leden conform de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Met deze beginselen als basis, dragen de leden zorg voor betrouwbare financiële informatie. Hieronder vallen niet alleen financiële rapportages maar ook andere informatiestromen, die financiële impact hebben op organisaties. Deze basisvoorwaarden zijn nodig om vervolgens sturing te geven aan de business. De (middel)lange termijn wordt hierbij niet uit oog verloren.
Door hun kennis en expertise zijn onze leden in staat om duurzame waarde te creëren voor de organisatie. Maar ook voor de maatschappij als geheel. 'Om dit te borgen, stimuleert en onderstreept het ledengroepbestuur dat aan houders van de RA/AA-titel, met de VGBA als basis, hogere eisen mogen worden gesteld dan aan financials zonder deze titel. Dit vooral als het gaat over risicomanagement en risicocultuur, die evolueert in tijd en context: "Als het klopt maar niet deugt, dan zullen we het zeggen."

 

Bestuur Ledengroep

Op donderdag 9 november 2023 zijn via een online Ledengroepvergadering en stemmingsprocedure Karlijn Tesselaar en Bob Beusekom gekozen als nieuwe bestuursleden.

pasfoto Monika Bankert

drs. Monika Bankert RA

drs. Bob Beusekom MSc RA PCPA

Mark Cremers (375x375)

drs. Mark Cremers RA

Voorzitter

Mike Muller

Karlijn Tesselaar MSc RA RC

Ambassadeurs kennisgroep Compliance

Marlène Jans

Ambassadeur Kennisgroep Compliance

Louis de Bruijn

Ambassadeur Kennisgroep Compliance