Deze kandidaten worden voorgesteld ter opvolging van bestuursleden Ingrid Hems en Coen Reinders, wiens benoemingstermijn in mei van dit jaar is verstreken. Het zittende AIB-bestuur bestaat verder uit Monika Bankert, Mark Cremers en Mike Muller.

Karlijn Tesselaar MSc RA RC is werkzaam als interim finance professional. Zij is na haar start bij de Big4 als controller in de mediabranche terechtgekomen. In de periode 2010-2015 heeft ze als secretaris van het ledengroepbestuur AIB bij de NBA gewerkt. Daarna is ze als interim finance professional verschillende rollen in commerciële en publieke organisaties gaan vervullen (voornamelijk in de mediabranche). Karlijn Tesselaar is bestuurslid van de Faculty Business & Management van de NBA.

Drs. Bob Beusekom MSc RA PCPA is zelfstandig gevestigd adviseur, werkzaam als interim en programma manager. Met roots als extern controlerend accountant bij een middelgroot accountantskantoor heeft hij bij diverse organisaties gewerkt als management consultant met nadruk op IT projecten. Hij heeft bij een Big4 kantoor deze ervaring opgedaan, in combinatie met audit werkzaamheden, uitgebreid op gebied van due diligences en governance support. Hij heeft diverse interim en programma management opdrachten in diverse landen vervuld. Sinds begin 2023 is hij vanuit Nederland als zelfstandige actief. Ook Bob Beusekom is bestuurslid van de Faculty Business & Management.

Digitaal stemmen

De AIB-leden krijgen de mogelijkheid om in de periode van 2 t/m 7 november digitaal, via pre voting te stemmen op de voorgedragen bestuursleden. De uitkomst wordt daarna bekend gemaakt via een online Ledengroepvergadering op donderdag 9 november 2023.  Aanmelden voor de ledengroepvergadering kan binnenkort.

Op grond van artikel 13 van de Verordening op de ledengroepen kunnen ook andere kandidaten voorgedragen worden door (minimaal 50) AIB-leden: dit is mogelijk tot 12 oktober aanstaande.

Informatie en vragen

Totdat de overgangsfase naar Faculties en Communities is afgerond en de wet is aangepast blijven de ledengroepen bestaan. Daarnaast blijft het ledengroepbestuur via een linking pin vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de NBA.

Voor eventuele vragen of om andere bestuurskandidaten aan te dragen kunt u contact op nemen met de secretaris van de ledengroep Lucas Geusebroek, l.geusebroek@nba.nl, telefoon 088 4960 351 / 06 55 4143 19.