De klacht moet gaan over de wijze waarop de accountant zich bij de uitoefening van zijn beroep tegen u heeft gedragen. Dat betekent dat niet iedereen kan klagen over feiten die hij of zij gehoord heeft. Dit kan wel bij de Accountantskamer. Bovendien mag de klacht niet over de hoogte van een declaratie gaan. Declaratiegeschillen kunnen aan de Raad voor Geschillen worden voorgelegd of aan de civiele rechter.

Bij de klachtbehandeling ligt de nadruk op het bereiken van overeenstemming. Dit kan al nadat de accountant is geïnformeerd over uw klacht, maar ook tijdens of na de hoorzitting.

Bevoegdheden

De bevoegdheden en de werkwijze van de Klachtencommissie zijn vastgelegd in de Verordening op de klachtbehandeling.

Werkwijze

Deze werkwijze is beschreven in de onderstaande brochures. Wilt u een klacht indienen gebruik dan de Informatiebrochure voor de indiener van een klacht. Bent u een accountant waartegen een klacht wordt ingediend? Gebruik dan de informatiebrochure voor de accountant.

Download

Klachtenformulier

U kunt uw klacht via het klachtenformulier indienen.

Download
Jaaroverzichten Klachtencommissie